– на 1-й курс (бакалавр)

Спеціальності та освітні програми (спеціалізації):

спеціальність 051 “Економіка”
спеціалізації:

Міжнародна економіка

презентація

Кваліфікація: Бакалавр економіки. Фахівець з міжнародної економіки зі знанням англійської мови*
* Якщо студент набрав не менше 25 кредитів з англійської мови і професійної англійської мови та успішно склав державний екзамен з цих дисциплін

Випускова кафедра:

Бізнес-економіка

презентація

Кваліфікація: Бакалавр економіки. Фахівець з бізнес-економіки зі знанням англійської мови*
* Якщо студент набрав не менше 25 кредитів з англійської мови і професійної англійської мови та успішно склав державний екзамен з цих дисциплін

Випускова кафедра:

Економічна кібернетика

презентація

Кваліфікація: Бакалавр економіки. Фахівець з економічної кібернетики

Випускова кафедра:

Економічна аналітика та бізнес-статистика

презентація

Кваліфікація: Бакалавр економіки. Фахівець з бізнес-статистики, обліку та аналітики

Випускова кафедра:

спеціальність 071 “Облік і оподаткування”
спеціалізації:

Облік, аналіз і оподаткування в бізнесі

презентація

Кваліфікація: Бакалавр обліку і оподаткування

Випускова кафедра:

Діджитал облік, бізнес-консалтинг і аудит

презентація

Кваліфікація: Бакалавр обліку і оподаткування

Випускова кафедра:

спеціальність 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”

Фінанси, банківська справа та страхування

презентація

Кваліфікація: Бакалавр фінансів, банківської справи та страхування

Випускова кафедра:

спеціальність 073 “Менеджмент”
спеціалізації (з 2-го курсу):

Менеджмент організацій та адміністрування

презентація

Кваліфікація: Бакалавр менеджменту, менеджер-адміністратор

Випускова кафедра:

Інформаційні системи в менеджменті

презентація

Кваліфікація: Бакалавр менеджменту, менеджер-адміністратор (інформаційні системи в менеджменті)

Випускова кафедра:

спеціальність 075 “Маркетинг”

Маркетинг

презентація

Кваліфікація: Бакалавр маркетингу

Випускова кафедра:

спеціальність 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

презентація

Кваліфікація: Бакалавр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Випускова кафедра:

спеціальність 232 “Соціальне забезпечення”