Магістр

Навчальні плани та програми курсів

спеціальність 051 “Економіка”
     спеціалізації:

Міжнародна економіка

Кваліфікація: Магістр економіки (міжнародна економіка). Економіст. Перекладач*
*Якщо студент набрав не менше 10 кредитів з дисципліни “Англо-український економічний переклад і професійна комунікація”, успішно склав кваліфікаційний екзамен з цієї дисципліни та набрав на бакалавраті не менше 25 кредитів з “Професійної англійської мови”

Випускова кафедра:

Бізнес-економіка

Кваліфікація: Магістр економіки (бізнес-економіка). Економіст. Перекладач*
*Якщо студент набрав не менше 10 кредитів з дисципліни “Англо-український економічний переклад і професійна комунікація”, успішно склав кваліфікаційний екзамен з цієї дисципліни та набрав на бакалавраті не менше 25 кредитів з “Професійної англійської мови”

Випускова кафедра:

Економічна кібернетика

Кваліфікація: Магістр економіки (економічна кібернетика). Економіст

Випускова кафедра:

Економічна аналітика та бізнес-статистика

Кваліфікація: Магістр економіки (економічна аналітика та бізнес-статистика)

Випускова кафедра:

Економічне програмування та бізнес-планування

Кваліфікація: Магістр економіки  Економіст

Випускова кафедра:

 

спеціальність 071 “Облік і оподаткування”

Облік і аудит

Кваліфікація: Магістр обліку і оподаткування (облік і аудит). Економіст

Випускова кафедра:

Облік у глобальному цифровому суспільстві

Кваліфікація: Магістр обліку і оподаткування за спеціалізацією облік у глобальному цифровому суспільстві

Випускова кафедра:

спеціальність 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”
      спеціалізації:

Фінанси і кредит

Кваліфікація: Магістр фінансів, банківської справи та страхування (фінанси і кредит). Економіст

Випускова кафедра:

Фінанси і кредит (освітньо-наукова програма)

Кваліфікація: Магістр фінансів, банківської справи та страхування (фінанси і кредит). Економіст

Випускова кафедра:

Фінанси та інноваційно-інвестиційні технології

Кваліфікація: Магістр фінансів, банківської справи та страхування за спеціалізацією “Фінанси та інноваційно-інвестиційні технології”

Випускова кафедра:

Банківський бізнес і фінансові технології

Кваліфікація: Магістр фінансів, банківської справи та страхування (банківський бізнес і фінансові технології). Економіст

Випускова кафедра:

Фіскальне адміністрування та митна справа

Кваліфікація: Магістр фінансів, банківської справи та страхування (фіскальне адміністрування та митна справа). Економіст

Випускова кафедра:

спеціальність 073 ” Менеджмент”
     спеціалізація:

Менеджмент організацій

Кваліфікація: Магістр з менеджменту (Менеджмент організацій і адміністрування). Менеджер-економіст

Випускова кафедра:

спеціальність 075 “Маркетинг”

Маркетинг

Кваліфікація: Магістр маркетингу. Економіст

Випускова кафедра:

спеціальність 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Кваліфікація: Магістр підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Випускова кафедра:

спеціальність 122 “Комп’ютерні науки”

Консолідована інформація

Кваліфікація: Магістр з комп’ютерних наук (консолідована інформація)

Випускова кафедра:

спеціальність 232 “Соціальне забезпечення”
     спеціалізація: