Міжнародні наукові проєкти

з/п

Назва програми чи проекту

Науковий керівник, науковий ступінь, вчене звання, кількість виконавців теми

Термін дії

Закордонні партнери

Джерела та обсяг фінансування

Анотація

1

2

3

4

5

6

7

1

Проєкту DAAD DIES «Партнерство університетів України та Німеччини з трансферу технологій» за грантом Німецької служби академічних обмінів DAAD ( ID 57449224) в рамках програми партнерства ЗВО DIES (DIESHochschulpartnerschaftenab 19 – Ukrainian German Technology Transfer University Partnerships )

Керівник канд.екон.наук, доцент кафедри менеджменту Кохан Маріанна Остапівна,

виконавців всього – 31,

т.ч. 15 викладачів, 2 аспіранти економічного факультету
серед них
6 викладачів та 2 аспіранти кафедри менеджменту

01.01.2019-31.12.2022

Вюрцбурзький університет Юліуса Максиміліана

Співфінансуванян (DAAD та ЛНУ ім. І. Франка – внесок ЛНУ імені Івна Франка у проєкт (в межах робочого часу викладачів, приміщення, техніка))

має на меті покращення якості та актуальності навчальних програм в університетах-партнерах, розвитку наукових досліджень та контактів, надання інноваційності змісту та формам навчання, зближення науки і бізнесу, комерціалізації розробок, отримання досвіду міжнародного співробітництва у сфері інноваційного розвитку, проектом передбачено організацію та проведення низки спільних заходів.