Колегіальні органи

Програми розвитку кафедр претендентів на посади завідувачів

Засідання Вченої ради економічного факультету (18 травня 2021 року, протокол № 8)

Порядок денний
засідання Вченої ради економічного факультету
Львівського національного університету імені Івана Франка
(18 травня 2021 року, протокол № 8)
1. Рекомендація кандидатур на посади завідувачів кафедр:
1.1. Аналітичної економії та міжнародної економіки;
1.2. Економічної теорії;
1.3. Обліку і аудиту;
1.4. Банківського і страхового бізнесу;
1.5. Інформаційних систем у менеджменті;
1.6. Маркетингу.
2. Рекомендація кандидатур на посади професорів кафедр.
3. Звіт про стажування викладачів економічного факультету.
4. Рекомендація до друку.
5. Різне.

Збори трудового колективу економічного факультету (19.05.2021 р.)