Вісник Львівського ун-ту. Сер. економічна


Журнал входить до Переліку наукових фахових видань категорії Б (Наказ МОН України від 02 липня 2020 року No 886. Додаток 4) у галузі економічних наук за такими спеціальностями: 051 – Економіка; 071 – Облік і оподаткування; 073 – Менеджмент; 075– Маркетинг; 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Рік заснування:

1968

Проблематика:

актуальні питання розвитку фундаментальної економічної науки, вітчизняної та світової економіки, економіко-математичні і статистичні методи, сучасні інформаційні технології роботи з даними у цифровій економіці, інноваційні напрями розвитку обліку та оподаткування, менеджменту, маркетингу, а також результати міждисциплінарних досліджень в галузях економіки, права, екології та інших наук.

Свідоцтво про державну реєстрацію:

KB № 14619-3590 від 30.10.2008 p.

Міжнародна акредитація та індексація

  • Журнал зареєстрований у Міжнародному центрі періодичних видань (Франція). ISSN: 2078-6115
  • Журнал зареєстровано у міжнародній наукометричній базі Index Copernicus, https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=11011
  • Номери та статті мають DOI від CrossRef

Періодичність:

1-2 рази на рік

Мова видання:

українська, англійська (змішаними мовами)

Засновник:

Львівський національний університет імені Івана Франка

Головний редактор:

д. е. н., професор Гринькевич Ольга Степанівна

Заступники головного редактора:

д. е. н., професор Панчишин Степан Михайлович; к. е. н., доц. Михайлишин Ростислав Васильович

Відповідальний секретар:

к. е. н., доцент Буняк Василь Богданович

Члени редколегії:

Ванькович Д.В., д-р економ. наук, проф.; Ватаманюк О.З., д-р економ. наук, проф.; Вірен М., проф. економіки, (Університет Турку, Фінляндія); Вовк В.-Б. М., д-р економ. наук, проф.; Грабинська І.В., канд. економ. наук, проф.; Гринів Л.С., д-р економ. наук, проф.; Касян С.Я., канд. економ. наук, доц. (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»); Квашніцкі В., проф. (Вроцлавський університет, Польща); Кічурчак М.В., д-р економ. наук, проф.; Ковалюк О.М., д-р економ. наук, проф.; Крупка М.І., д-р економ. наук, проф.; Кульчицький Б.В., д-р економ. наук, проф.; Кульчицький М.І., д-р економ. наук, проф.; Кундицький О.О., д-р економ. наук, проф.; Лобозинська С.М., д-р економ. наук, проф.; Майовець Є.Й., д-р економ. наук, проф.; Матковський С.О., канд. економ. наук, проф.; Михасюк І.Р., д-р економ. наук, проф.; Оліскевич М.О., д-р економ. наук, проф.; Островерх П.І., канд. економ. наук, проф.; Підхомний О.М., д-р економ. наук, доц.; Плиса В.Й., канд. економ. наук, проф.; Приймак В.І., д-р економ. наук, проф.; Раделицький Ю.О., д-р економ. наук, доц.; Реверчук С.К., д-р економ. наук, проф.; Сенишин О.С., д-р економ. наук, проф.; Скоморович І.Г., д-р економ. наук, проф.; Стефанишин О.В., д-р економ. наук, проф.; Струк Н.С., д-р економ. наук, доц.; Транев С., д-р, доц. (Університет «Проф. д-р Асен Златаров», м. Бургас, Болгарія); Хоронжий А.Г., д-р економ. наук, проф.; Швець В.Є., канд. економ. наук, доц.; Юринець З.В., д-р економ. наук, проф.; Яворська Т.В., д-р економ. наук, проф.

Адреса редакції:

Львівський національний університет імені Івана Франка,
економічний факультет
просп. Свободи, 18, Львів, Україна, 79008
Тел.: (032) 239-41-68
E-mail: VisnykLvivUniv.Econ@gmail.com
Сайт: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/economics/
Старий сайт (архів): http://old.econom.lnu.edu.ua/Visnyk_Econom/