Вісник Львівського ун-ту. Сер. економічна

Збірник наукових праць, входить до переліку фахових видань ВАК України

Рік заснування:

1968

Проблематика:

економічна теорія, фінанси, банківська справа, менеджмент, маркетинг, облік та аудит, економічна статистика, економіка підприємства, економіко-математичне моделювання

Свідоцтво про державну реєстрацію:

KB № 14619-3590 від 30.10.2008 p.

Періодичність:

1-2 рази на рік

Мова видання:

українська, англійська (змішаними мовами)

Засновник:

Львівський національний університет імені Івана Франка

Головний редактор:

д. е. н., професор Панчишин Степан Михайлович

Заступник головного редактора:

д. е. н., професор Реверчук Сергій Корнійович

Відповідальний секретар:

к. е. н., доцент Буняк Василь Богданович

Члени редколегії:

д-р екон. наук, проф. О.З. Ватаманюк; д-р екон. наук, проф. В.М. Вовк; канд. екон. наук, проф. І.В. Грабинська; д-р екон. наук, проф. Л.С. Гринів; д-р псих. наук, проф. Н.І. Жигайло; д-р екон. наук, проф. М.І. Крупка; д-р екон. наук, проф. Б.В. Кульчицький; д-р екон. наук, проф. М.І. Кульчицький; д-р екон. наук, проф. О.О. Кундицький; д-р екон. наук, проф. С.М. Лобозинська; д-р екон. наук, проф. Є.Й. Майовець; канд. екон. наук, проф. С.О. Матковський; канд. екон. наук, доц. Р.В. Михайлишин; д-р екон. наук, проф. І.Р. Михасюк; д-р екон. наук, проф. О.М. Ковалюк; канд. екон. наук, проф. П.І. Островерх; д-р соціол. наук, проф. Ю.Ф. Пачковський; канд. екон. наук, проф. В.Й. Плиса; д-р екон. наук, проф. В.І. Приймак; д-р екон. наук, проф. О.В. Стефанишин; канд. екон. наук, доц. В.Ю. Харко; д-р екон. наук, проф. А.Г. Хоронжий; д-р екон. наук, доц. Т.В. Яворська; канд. екон. наук, проф.В.В. Яцура

Адреса редакції:

Львівський національний університет імені Івана Франка,
економічний факультет
просп. Свободи, 18, Львів, Україна, 79008
Тел.: (032) 239-41-68
E-mail: ectheory@lnu.edu.ua
Сайт: http://publications.lnu.edu.ua/bulletins/index.php/economics/