Бакалавр

Навчальні плани та програми курсів

 

Для студентів 1-3 курсів

спеціальність 051 “Економіка”
спеціалізації:

Міжнародна економіка

Кваліфікація: Бакалавр економіки. Фахівець з міжнародної економіки зі знанням англійської мови*
* Якщо студент набрав не менше 25 кредитів з англійської мови і професійної англійської мови та успішно склав державний екзамен з цих дисциплін

Випускова кафедра:

Бізнес-економіка

Кваліфікація: Бакалавр економіки. Фахівець з бізнес-економіки зі знанням англійської мови*
* Якщо студент набрав не менше 25 кредитів з англійської мови і професійної англійської мови та успішно склав державний екзамен з цих дисциплін

Випускова кафедра:

Економічна кібернетика

Кваліфікація: Бакалавр економіки. Фахівець з економічної кібернетики

Випускова кафедра:

спеціальність 071 “Облік і оподаткування”

спеціальність 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”

спеціальність 073 ” Менеджмент”
     спеціалізації (з 2-го курсу):

Інформаційні системи в менеджменті

Кваліфікація: Бакалавр менеджменту, менеджер-адміністратор (інформаційні системи в менеджменті)

Випускова кафедра:

спеціальність 075 “Маркетинг”

Маркетинг

Кваліфікація: Бакалавр маркетингу

Випускова кафедра:

спеціальність 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”

 

Для студентів 4 курсу

Напрями підготовки

6.030503 Міжнародна економіка

Кваліфікація: Бакалавр економіки. Фахівець з міжнародної економіки зі знанням англійської мови*
* Якщо студент набрав не менше 25 кредитів з англійської мови і професійної англійської мови та успішно склав державний екзамен з цих дисциплін

Випускова кафедра:

6.030501 Економічна теорія

Кваліфікація: Бакалавр економіки. Фахівець з бізнес-економіки зі знанням англійської мови*
* Якщо студент набрав не менше 25 кредитів з англійської мови і професійної англійської мови та успішно склав державний екзамен з цих дисциплін

Випускова кафедра:

6.030502 Економічна кібернетика

Кваліфікація: Бакалавр економіки. Фахівець з економічної кібернетики

Випускова кафедра:

6.030506 Прикладна статистика

Кваліфікація: Бакалавр економіки. Фахівець з бізнес-статистики, обліку та аналітики

Випускова кафедра:

6.030509 Облік і аудит

Кваліфікація: Бакалавр обліку і оподаткування

Випускова кафедра:

6.030508 Фінанси і кредит

Кваліфікація: Бакалавр фінансів, банківської справи та страхування

Випускова кафедра:

6.030601 Менеджмент

Кваліфікація: Бакалавр менеджменту, менеджер-адміністратор

Випускова кафедра:

6.030507 Маркетинг

Кваліфікація: Бакалавр маркетингу

Випускова кафедра:

6.030504 Економіка підприємства

Кваліфікація: Бакалавр з економіки підприємства

Випускова кафедра: