Бакалавр

Навчальні плани та програми курсів

 

спеціальність 051 “Економіка”
спеціалізації:

Міжнародна економіка

Кваліфікація: Бакалавр економіки. Освітня програма адаптована до бакалаврських програм з Міжнародної економіки провідних університетів Америки та Європи і передбачає органічне поєднання практичної компоненти та фундаментальної теоретичної підготовки. Програма передбачає інтенсивне вивчення професійної англійської мови та другої іноземної мови (іспанська, німецька, французька).

Випускова кафедра:

Бізнес-економіка

Кваліфікація: Бакалавр економіки. Фахівець з бізнес-економіки.

Випускова кафедра:

Економічна кібернетика

Кваліфікація: Бакалавр економіки. Фахівець з економічної кібернетики

Випускова кафедра:

Економічна аналітика та бізнес-статистика

Програма орієнтована на успішну кар’єру в цифровій економіці, ІТ-індустрії, розвиток власної справи завдяки поглибленим навикам роботи з даними, сучасними програмними продуктами. Навчання передбачає участь у реальних проєктах, активні комунікації з професіоналами-практиками у прийнятті рішень на основі даних.

Випускова кафедра:

Економіка та правове регулювання в бізнесі

Інноваційна освітня програма економічного та юридичного факультетів Львівського університету. Головна перевага – міждисциплінарний зміст підготовки економістів, здатних самостійно здійснювати юридичний супровід бізнесу, а також робити успішну кар’єру в економічних підрозділах правоохоронних та інших органах влади, громадських організаціях.

Випускова кафедра:

спеціальність 071 “Облік і оподаткування”

Облік, аналіз і оподаткування в бізнесі

Кваліфікація: Бакалавр обліку і оподаткування за спеціалізацією «Облік, аналіз і оподаткування в бізнесі»

Випускова кафедра:

Діджитал облік, бізнес-консалтинг і аудит

Кваліфікація: Бакалавр обліку і оподаткування за спеціалізацією «Діджитал облік, бізнес-консалтинг і аудит»

Випускова кафедра:

спеціальність 072 “Фінанси, банківська справа та страхування”

спеціальність 073 ” Менеджмент”
     спеціалізації (з 2-го курсу):

Інформаційні системи в менеджменті

Кваліфікація: Бакалавр менеджменту, менеджер-адміністратор (інформаційні системи в менеджменті)

Випускова кафедра:

спеціальність 075 “Маркетинг”

Маркетинг

Кваліфікація: Бакалавр маркетингу

Випускова кафедра:

спеціальність 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”

спеціальність 232 “Соціальне забезпечення”