Спеціалізовані вчені ради

Докторські:

Д 35.051.01 (Економічні науки; спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси та кредит та 08.00.03 – економіка та управління національним господарством; голова – д-р екон. наук, проф. Крупка М.І.)


Д 35.051.22 (Економічні науки; спеціальність: 08.01.01 – економічна теорія та історія економічної думки; голова – д-р екон. наук, проф. Панчишин С. М.).