03 лютого 2023 р. відбулася Звітна наукова конференція кафедри економічної теорії

03.02.2023 | 20:17

03 лютого 2023 р. в онлайн режимі відбулась звітна наукова конференція кафедри економічної теорії Львівського національного університету імені Івана Франка. В рамках конференції викладачі та аспіранти кафедри економічної теорії презентували результати наукових досліджень з проблем та особливостей розвитку економіки та бізнесу в умовах російсько-української війни.

Було піднято широкий пласт наукових проблем, пов’язаних з процесами приватизації та націоналізації в Україні в умовах російсько-української війни, наслідками впровадження цифрових технологій, інституційного забезпечення формування та реалізації антимонопольної політики у країнах Центрально-Східної Європи та ін.

Жваво обговорювалась та викликала палку дискусію доповідь проф. д.е.н. Остапа Ватаманюка про індекс олігархізації економіки як чинник якості економічних та політичних інститутів у постцоціалістичних країнах Європи.

Актуальними та цікавими були презентації дослідження перспектив запровадження принципів смарт-спеціалізації у вітчизняну практику,  особливостей функціонування ринку освітніх послуг України в умовах російської військової агресії,  оцінювання систематичного ризику фінансових активів в моделі ціноутворення з негативною волатильністю.

Аспіранти кафедри економічної теорії представили результати власних досліджень, що розкривали різнопланові актуальні питання сьогодення.

Наприкінці засідання в процесі дискусії були визначені основні завдання, обговорені перспективні напрями організації та реалізації наукової роботи викладачів кафедри економічної теорії в умовах російсько-української війни, окреслені пріоритети наукових досліджень.