Новини кафедри обліку і аудиту

Відкрита лекція к.е.н., доцентки кафедри обліку і аудиту Гамкало Олени Богданівни на тему: «Планування та прогнозування як основа управлінських рішень»

13.05.2024 | 23:30

ОГОЛОШЕННЯ!
16 травня 2024 р. о 18 год. 10 хв. відбудеться відкрита лекція к.е.н., доцентки кафедри обліку і аудиту Олени Гамкало з навчальної дисципліни «Управлінський аналіз і прогнозування» для студентів четвертого курсу бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на тему «Планування та прогнозування як основа управлінських рішень»
Лекція відбудеться дистанційно на платформі Microsoft Teams та буде доступною за покликанням: Управлінський аналіз і прогнозування (2024) | General | Microsoft Teamshttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3AFZlTthIEEux0ErSqQR6boCeGyCkCHNVc7iULgruwVCQ1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d5f92a41-7be7-4c93-bd6b-05ac6a0d69d3&tenantId=70a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf

Читати »

Відкрита пара к.е.н., доцентки кафедри обліку і аудиту Зоряни Тенюх на тему: «Облік витрат на виробництво продукції»

13.05.2024 | 23:26

ОГОЛОШЕННЯ
15 травня 2024 р. о 11 год. 50 хв. відбудеться відкрита лекція к.е.н., доцента кафедри обліку і аудиту Тенюх Зоряни Ігорівни з навчальної дисципліни «Калькулювання собівартості продукції» на тему: «Облік витрат на виробництво продукції» для студентів четвертого курсу бакалаврського рівня вищої освіти, спеціальності 071 «Облік і оподаткування».
Лекція відбудеться в дистанційному режимі на платформі MS Teams за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZGE0NjU0MjUtMGQzYS00NmZkLTk0ZDYtYjA4MzhkYWJjOThi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%222addc51c-4370-4ea5-99d9-717f10767c84%22%7d

Читати »

Відкрита лекція доцентки кафедри обліку і аудиту Юрченко Олександри Богданівни на тему: «Звіт про власний капітал»

13.05.2024 | 13:45

ОГОЛОШЕННЯ
15 травня 2024 р. о 16 год. 40 хв. відбудеться відкрита лекція к.е.н., доцентки кафедри обліку і аудиту Юрченко Олександри Богданівни з дисципліни «Звітність підприємства» на тему: «Звіт про власний капітал» для студентів третього курсу бакалаврського рівня вищої освіти, спеціальності 071 «Облік і оподаткування».
Лекція відбудеться в корпусі економічного факультету ЛНУ імені Івана Франка за адресою: проспект Свободи, 18, ауд.214.

Читати »

Відкрита лекція доцентки кафедри обліку і аудиту Ярослави Кріль на тему “Облік та оподаткування діяльності неприбуткових організацій”

09.05.2024 | 21:15

ОГОЛОШЕННЯ!
15 травня 2024 р. о 15 год. 05 хв. відбудеться відкрита лекція к.е.н., доцентки кафедри обліку і аудиту Ярослави Кріль з навчальної дисципліни «Облік і оподаткування за видами діяльності» для студентів четвертого курсу бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на тему «Облік та оподаткування діяльності неприбуткових організацій»
Лекція відбудеться дистанційно на платформі Microsoft Teams та буде доступною за покликанням:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aBHM4IuV32hpdUFmyDC4ByAJlNVNNE4egKIlfD3r3OJs1%40thread.tacv2/1710934466341?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%227448a22b-8448-4c6e-a5f3-c1581485fb2f%22%7d

Читати »

Відкрита лекція доцентки кафедри обліку і аудиту Звенислави Бандури на тему “Організація і методика аудиту фінансових результатів”

09.05.2024 | 21:09

ОГОЛОШЕННЯ!
16 травня 2024 р. о 16 год. 40 хв. відбудеться відкрита лекція к.е.н., доцентки кафедри обліку і аудиту Звенислави Бандури з навчальної дисципліни «Організація і методика аудиту» на тему «Організація і методика аудиту фінансових результатів» для студентів другого (магістерського) рівня спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОПП «Облік і аудит» .
Лекція відбудеться на платформі Мicrosoft Teams в дистанційному форматі за покликанням: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3A3f453ec7a7314ee0b37d083ce0e1ed01%40thread.tacv2/General?groupId=c5496405-7d3d-4eb2-9622-6b94f68697ea&tenantId=

Читати »