Новини кафедри маркетингу

Участь кафедри маркетингу у Програмі спільного професійного міжнародного стажування для університетів з трансферу технологій (GUTT.INUP)

02.12.2021 | 19:04

30.11.2021 року закінчилась Програма спільного професійного міжнародного стажування для університетів з трансферу технологій (GUTT.INUP). У проєкті брали участь викладачі, аспіранти та адміністративні працівники Вюрцбурзького університету Юліуса Максиміліана (Німеччина), Львівського національного університету імені Івана Франка та Київського академічного університету. Викладачі кафедри маркетингу долучилися до участі у Міжнародному стажуванні з трансферу технологій GUTT.INUP по обміну досвідом університетів Німеччини та України. На основі отриманих знань команда кафедри маркетингу (проф. Майовець Є.Й., доц. Городняк І.В., доц. Кузик О.В., доц. Гнилякевич-Проць І.З., доц. Чуба Н.В.) розробила...

Читати »

Попередній захист кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня освіти освітньо-професійної програми “Маркетинг”

01.12.2021 | 19:23

01.12.2021 р. на кафедрі маркетингу відбувся попередній захист кваліфікаційних робіт для здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми “Маркетинг” зі спеціальності 075 “Маркетинг” денної та заочної форми навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти.
Метою даного заходу є встановлення відповідності досліджень вимогам до оформлення, змісту та структури роботи, визначення ключових положень дослідження. Попередній захист відбувся у присутності завідувача кафедри, керівників кваліфікаційних робіт та інших науково-педагогічних працівників кафедри.
Кваліфікаційні роботи здобувачів на попередньому захисті було оцінено позитивно.
Бажаємо успішного захисту та подальших наукових звершень у...

Читати »

Відкрита лекція доцента кафедри маркетингу Врублевської Олени Василівни, к.е.н., на тему «Маркетингові комунікації» (дисципліна «Маркетинг», групи ЕКФ-31с, ЕКФ-32с, ЕКФ-33с)

01.12.2021 | 19:15

Шановні колеги,
Запрошую Вас на відкриту лекцію, яка має відбутися в понеділок 06 грудня 2021 року о 10:10 год.
Тема лекції «Маркетингові комунікації» (дисципліна «Маркетинг», групи ЕКФ-31с, ЕКФ-32с, ЕКФ-33с).
Лекція проводитиметься дистанційно на платформі Microsoft Teams та буде доступною за посиланням:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aBqPf8tbideDKAjwuNYjpA3OKObmB0jXyknbcQ-7CSxo1%40thread.tacv2/1632488039288?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22f021891d-649e-4fee-a1ed-0a63c136b9d2%22%7d

Читати »

Вивчаємо практичний маркетинг

01.12.2021 | 18:59

У рамках вивчення курсу «Маркетинг» студенти групи ЕКФ-32с відвідали Осінній будівельний форум, який відбувся 6-8 жовтня 2021 року у Львові.
Екскурсія мала навчальну мету – познайомитися з процесом організування виставкової діяльності (концепцією, етапами підготовки виставки її організаторами, джерелами фінансування, основними умовами участі компаній), з одного боку, та особливостями використання компаніями виставкового майданчика як елемента комплексу маркетингових комунікацій – з іншого.
Студенти відвідали супутні заходи (презентації, зустрічі), розпитали представників компаній про практичні аспекти реалізації маркетингової стратегії та просування товарів. Зібрані матеріали студенти разом...

Читати »

Науковий семінар «Дуальна форма здобуття вищої освіти на ринку освітніх послуг: сутність, нормативно-правове регулювання та перспективи розвитку».

18.11.2021 | 19:40

17.11.2021 на кафедрі маркетингу пройшов науковий семінар, на якому доцент Врублевська О. В. виступила з презентацією «Дуальна форма здобуття вищої освіти на ринку освітніх послуг: сутність, нормативно-правове регулювання та перспективи розвитку».
Актуальність розгляду теми зумовлена посиленням уваги до співпраці університету з роботодавцями в процесі акредитації освітніх програм, суттєвими змінами уподобань споживачів освітніх послуг, наслідком яких є відтік студентів з університетів після бакалаврату, загостренням конкурентної боротьби між надавачами освітніх послуг, а також прискореною динамікою суспільного розвитку. Від успішного виконання цілком маркетингового завдання...

Читати »