Інформація абітурієнтам (магістратура)

01.07.2019 | 11:55

Оголошено  прийом студентів на 2019-2020 навчальний рік на магістерську програму за спеціальністю “Комп’ютерні науки та інформаційні технології”, спеціалізація “Консолідована інформація”

Студенти, що навчаються за спеціалізацією «Консолідована інформація», засвоюють знання з методології створення консолідованих інформаційних ресурсів та застосування інформаційних технологій  консолідації інформації,  проектування, впровадження, супроводу й експлуатації програмних засобів консолідації даних.

 • вміння і навики

Студенти набувають практичних навиків створення та застосування інформаційних систем і технологій відповідно до сучасних концепцій інженерії даних та знань; розроблення та використання комп’ютерних засобів і методів опрацювання економічної інформації; побудови інформаційних моделей соціально-економічних систем та інструментальних засобів підтримки прийняття рішень.

 • компетенції і працевлаштування

Спеціалізація «Консолідована інформація» здійснює підготовку інформаційних аналітиків для всіх видів економічної та соціальної сфер діяльності, здатних забезпечити генерацію нових знань та інформаційну підтримку прийняття рішень.

Випускники можуть працювати в службах інформаційно-аналітичного забезпечення управління підприємств та установ, що використовують комп’ютерні технології; в структурах інформаційної підтримки бізнесу. Такі фахівці можуть здійснювати інформаційно-аналітичний супровід діяльності підприємств та адміністративних установ, моделюючи їхню структуру та напрями функціонування з урахуванням взаємодії з зовнішнім середовищем.

Основні дисципліни, що викладаються

 • Технології менеджменту знань
 • Технології підтримки прийняття рішень
 • Конкурентна розвідка
 • ІТ організації бізнесу
 • Технології інформаційного менеджменту
 • Інтелектуальні системи аналізу консолідованої інформації
 • Технології проектування та адміністрування сховищ консолідованої інформації
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Технології захисту консолідованих даних
 • Управління проектами інформатизації
 • Технології розроблення програмних та інтелектуальних систем
 • Математичні методи аналізу консолідованої інформації
 • Статистичні методи аналізу консолідованої інформації
 • Теорія тестування програмних продуктів
 • Моделі та структури консолідованої інформації
 • Інтернет-технології опрацювання консолідованої інформації
 • Візуальне програмування
 • Технології проектування та адміністрування баз даних
 • Теорія інформації
 • Моделі інформаційних операцій

Форма навчання  –  Денна

Освітній ступінь  –   магістр

 • Ліцензійний обсяг 25 осіб

 Вступні випробування

 • Фаховий іспит (додатковий);
 • Іноземна мова;
 • Фаховий іспит.

Термін навчання 1 рік і 4 місяці