Інформація для слухачів курсу «Психологія бізнесу, лідерства та комунікацій»

08.02.2021 | 18:19

Інформація для студентів 3 курсу, що обрали як ДВВС у 2 сем. 2020/2021 н.ркурс кафедри менеджменту Психологія бізнесу, лідерства та комунікацій

Лектор – доц. Данилевич Наталія Михайлівна
nataliya.danylevych@lnu.edu.ua

Курс відбуватиметься дистанційно на платформі Microsoft Teams командаПсихологія бізнесу, лідерства та комунікацій

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a685d2a593b944e18985b138bbfa77673%40thread.tacv2/conversations?groupId=45d74af3-f93d-4ff1-b684-9ea9c8538d7c&tenantId=70a28522-969b-451fbdb2-abfea3aaa5bf

Графік занять

https://econom.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/02/Rozklad_DEN_2020-2021_2sem_BAK_3kurs.pdf