Інформація для слухачів курсу «Start-up менеджмент»

07.02.2021 | 14:29

Інформація для студентів 2 курсу, що обрали як ДВВС
у 2 сем. 2020/2021 н.р.
курс кафедри менеджменту
“Start-up менеджмент”

Лектор – доц. Кохан Маріанна Остапівна
marianna.kokhan@lnu.edu.ua

Курс відбуватиметься дистанційно на платформі McTeams

команда “Start-up менеджмент”
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ab724c3bdf81f40898d91b9b84e4308fc%40thread.tacv2/conversations?groupId=4390385b-43fd-4d13-bf56-7c5786983660&tenantId=70a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf

загальний канал команди  “Start-up менеджмент”
https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3ab724c3bdf81f40898d91b9b84e4308fc%40thread.tacv2/%25D0%259E%25D0%25B1%25D1%2589%25D0%25B8%25D0%25B9?groupId=4390385b-43fd-4d13-bf56-7c5786983660&tenantId=70a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf

Канал Telegram для оперативної комунікації https://t.me/joinchat/Vfe9ZOsnUaohfQJ_

Розподіл на збірні групи з  курсу “Start-up менеджмент” Start-upManagement2021_Групи

Потік 1
StM-1  Група 1        ЕКІ-21с, ЕКМ-21,22,23,24с
StM-2 Група 2       ГРТ-21,22,23,24с, ГРГ-21,22,23с, ЕКН-21,22с, ЕКЕ-21,23с
StM-3 Група 3 –  МВЕ-21, МВБ-22, МВІ-21, МВК-21, МВП-21,22,23, МВР-24, ЕКР-21,22с

Потік 2
StM-4 Група 4 – МВР-21,22,23, ІНА-23,25, ІНІ-21, ІНМ-22, ІНН-21,ІНП-21,22,23,25, ЕКО-21,22, ЕКФ-21
StM-5 Група 5 –  УФЕ-21, УФФ-21, КМД-21,ПМІ-24,25, ФЕІ-21,23,ФЕМ-22, ФЕС-21, ФФІ-21
StM-6 Група 6 –  ЮРД-21,22,23,25,26,29с, 2Бс, 2Всб 2Гс, 2Дс, ЕКЮ-21,22, ЖРН -24,25,26, ІСО-21, ІСС-21, ФЛЯ-21, ФЛТ-21,ФПШ-22

Графік занять
ЛЕКЦІЇ:
Віторок чисельник
11:50, 1 потік;
13:30, 2 потік

ПРАКТИЧНІ заняття:
Вівторок знаменник
11:50, 1 група;
13:30, 2 група;
П’ятниця    чисельник, ,
11:50, 3 група;
13:30, 5 група.
П’ятниця знаменник
11:50, 4 група;
13:30, 6 група.

2-й семестр починається із знаменника.