Кафедра статистики економічного факультету Львівського університету відзначає професійне свято – День працівників статистики України (5 грудня) новими навчальними і науковими виданнями 2022 року

04.12.2022 | 22:18

Економічна аналітика в бізнесі : навч. посібник / [О.С. Гринькевич, С.О.Матковський, А.В. Сидорова та ін.]; за ред. О.С. Гринькевич, С.О. Матковського, А.В. Сидорової, Н.С. Струк. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2022. – 480 с.

Economic analytics in business: textbook  / [O.S. Hrynkevych, S.O. Matkovsʹkyy A.V. Sydorova et al.]; Edited by O.S. Hrynkevych, S.O. Matkovsʹkyy, A.V. Sydorova, N.S. Struk. – Lviv: Ivan Franko National University of Lviv, 2022. – 480 p.

Посібник містить теоретичні, методологічні і практичні матеріали для економічної аналітики і прийняття рішень у бізнесі. Наведено приклади вивчення бізнес-середовища фірми з використанням відкритих даних і прикладних програм. Розглянуто особливості економічної аналітики у різних функціональних сферах прийняття рішень (людські ресурси та інші активи, маркетинг, виробництво, фінанси тощо), відповідні метрики та інформаційно-аналітичні платформи.

Для студентів, аспірантів, викладачів, дослідників, професіоналів-практиків, які зацікавлені у розвитку навиків роботи з даними для прийняття рішень у бізнесі.

Детальніше – за посиланням

Нова економіка пластмас: потенціал, технології, стимули: аналіт. доп. / [Гринькевич О.С., Садова У.Я., Матковський С.О. та ін.] Львів : ЛНУ імені Івана Франка, НУ «Львівська політехніка». 2022. – 80 с.

The new plastics economy: potential, technologies, incentives: analytical report. / [Hrynkevych O. S., Sadova U. Ya., Matkovsʹkyy S. O. et al.] Lviv : Ivan Franko National University of Lviv, NU «Lviv Polytechnic». 2022. – 80 P.

Аналітична доповідь є результатом міждисциплінарних досліджень проблеми відповідального виробництва і споживання продукції з пластмас. На основі вивчення світового досвіду вирішення цієї проблеми, а також її стану в Україні сформульовані висновки і рекомендації щодо економічних, технологічних та інших рішень для реалізації Цілей сталого розвитку в частині використання екологічно безпечних видів полімерів.

Доповідь підготовлена колективом дослідників і винахідників Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного університету «Львівська політехніка», ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», Луцького національного технічного університету, Сумського національного аграрного університету, Державного податкового університету.

Детальніше – за посиланням