На економічному факультеті відбулась лекція-практикум начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності ПрАТ «Концерн Хлібпром» Анастасії Ткачук «Маркетингові стратегії виходу компанії на міжнародні ринки»

22.04.2019 | 18:02

16 квітня 2019 року на економічному факультеті відбулась лекція-практикум для студентів освітньої програми «Міжнародна економіка» на тему «Маркетингові стратегії виходу компанії на міжнародні ринки» за участю начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності ПрАТ «Концерн Хлібпром», випускниці економічного факультету спеціальності «Міжнародна економіка» Львівського національного університету імені Івана Франка Анастасії Ткачук.

Лектор окреслила сучасні теоретичні підходи до формування ефективної експортної стратегії компанії,акцентувала на особливостях етапівїх реалізації на практиці та специфіці виходу вітчизняних компаній на міжнародні ринки.

Анастасія зачарувала студентів високим професіоналізмом та вмінням поєднувати теоретичні знання із практикою діяльності вітчизняної компанії у зовнішньоекономічній сфері, досвідом спілкування із закордонними контрагентами, блискучим рівнем володіння професійною іноземною мовою. Лектор дала вичерпні відповіді на численні запитання студентів, зокрема, акцентувала на тому, що запорукою успіхів випускника у професійній сфері є глибокі сучасні знання, здобуті у стінах Університету, а також висока мотивація до постійного саморозвитку і самовдосконалення.

Задля поглиблення співпраці бізнесу та фундаментальної університетської освіти, подальшого удосконалення змісту освітньої програми та її відповідності сучасним потребам вітчизняного ринку праці, кафедра аналітичної економії та міжнародної економіки й надалі продовжуватиме співпрацю із представниками бізнес-середовища – випускниками спеціальності «Міжнародна економіка», які працюють у сфері міжнародного бізнесу – у формі лекцій, семінарів, практикумів, виробничої практики та стажування для студентів освітньої програми «Міжнародна економіка».