Науковий семінар «Дуальна форма здобуття вищої освіти на ринку освітніх послуг: сутність, нормативно-правове регулювання та перспективи розвитку».

18.11.2021 | 19:40

17.11.2021 на кафедрі маркетингу пройшов науковий семінар, на якому доцент Врублевська О. В. виступила з презентацією «Дуальна форма здобуття вищої освіти на ринку освітніх послуг: сутність, нормативно-правове регулювання та перспективи розвитку».

Актуальність розгляду теми зумовлена посиленням уваги до співпраці університету з роботодавцями в процесі акредитації освітніх програм, суттєвими змінами уподобань споживачів освітніх послуг, наслідком яких є відтік студентів з університетів після бакалаврату, загостренням конкурентної боротьби між надавачами освітніх послуг, а також прискореною динамікою суспільного розвитку. Від успішного виконання цілком маркетингового завдання знайти свого споживача, зрозуміти його освітні потреби і найкращим чином їх задовольнити сьогодні залежить саме існування багатьох університетів, які шукають можливостей урізноманітнити свою освітню пропозицію.

Дуальна форма здобуття вищої освіти поступово пробиває собі дорогу як особлива освітня пропозиція на ринку освітніх послуг. Доцент Врублевська О. В. познайомила колег з історією просування ідеї дуальної вищої освіти в Україні і формування нормативно-правового забезпечення цієї форми здобуття освіти. Була висвітлена специфіка дуальної моделі організації освітнього процесу, включаючи систему договірних відносин, що її супроводжують. Проаналізовано потенціал реалізації дуальних освітніх програм за спеціальністю 073 «Маркетинг» з урахуванням трендів зарубіжних ринків освітніх послуг.

Кафедра маркетингу активно співпрацює з багатьма роботодавцями, шукаючи найбільш ефективні формати взаємодії, які дозволять підвищити рівень працевлаштування наших випускників. Проведений науковий семінар – це ще один етап ретельної роботи з підвищення готовності кафедри до використання можливостей, які відкриваються з розвитком законодавства про освіту та траєкторій навчання впродовж життя.