Оголошення про захист дисертації Гамкало О.Б.

20.06.2016 | 16:34

01 липня 2016 р. об 11 год. відбудеться захист дисертації Гамкало О.Б. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) на тему «Бухгалтерський облік та аналіз іпотечного кредитування в Україні» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.883.02 у ДВНЗ «Університет банківської справи» за адресою: м. Київ, вул. Андріївська,1, ауд. 205. (наук. керівник – проф. Швець В.Є.)