Оголошення про захист дисертації Головчак Г.В.

15.04.2018 | 16:43

27 квітня 2018 р. о 14ºº год. відбудеться захист дисертації Головчак Г.В. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на тему «Державне регулювання ринку житлово-комунальних послуг України» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою : м. Львів, проспект Свободи, 18, ауд.115. (наук. керівник – доц. Струк Н.С.)