Оголошення про захист дисертації Колібаби О.А.

20.06.2016 | 16:31

27 червня 2016 р. об 11.00 год. відбудеться захист дисертації Колібаби О.А. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) на тему «Облік і аналіз виробничих витрат у системі управління молокопереробними підприємствами України» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.082.03 Тернопільського національного економічного університету за адресою: м. Тернопіль, вул. Львівська, 11а, зал засідань. (наук. керівник – проф. Ковалюк О.М.)