Оголошення про захист дисертації Корицької О.І.

20.04.2017 | 16:37

27 квітня 2017 р. о 14.00 год. відбудеться захист дисертації Корицької О.І. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством на тему «Оцінювання ефективності промислового виробництва України в умовах євроінтеграційних процесів» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: м. Львів, проспект Свободи, 18, ауд. 115 (наук. керівник – доц. Струк Н.С.)