Оголошення про захист дисертації Мелеха Я.Р.

16.06.2018 | 16:44

22 червня 2018 р. об 11.00 год. відбудеться захист дисертації Мелеха Я.Р. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) на тему «Облік і аналіз нематеріальних спортивних активів футбольних клубів» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.840.03 Львівського торговельно-економічного університету за адресою: м. Львів, вул. М. Туган-Барановського, 10, ауд. 314. (наук. керівник – доц. Дутчак І.Б.)