Оголошення про захист дисертації Мулінської Г.В.

10.05.2019 | 16:48

22 травня 2019 р. о 14.00 год. відбудеться захист дисертації Мулінської Г.В. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) на тему «Облік і аналіз витрат операційної діяльності торговельних підприємств на роздрібному ринку нафтопродуктів» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.840.03 Львівського торговельно-економічного університету за адресою: м. Львів, вул. М. Туган-Барановського, 10, ауд. 314. (наук. керівник – доц. Струк Н.С.).