Оголошення про захист дисертації Пелех У.В.

02.05.2017 | 16:39

11 травня 2017 р. о 14.00 год. відбудеться захист дисертації Пелех У.В. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит на тему «Монетарне регулювання процентних ставок грошового ринку в економіці України» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: м. Львів, проспект Свободи, 18, ауд. 115 (наук. керівник – доц. Струк Н.С.)