Оголошення про захист дисертацій Хочі Н.В. та Рак Г.В.

15.09.2018 | 16:46

28 вересня 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.082.03 Тернопільського національного економічного університету за адресою: м. Тернопіль, вул. Львівська, 11а, зал засідань відбудеться захист:
– об 11.00 год. дисертації Хочі Н.В. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) на тему «Становлення і розвиток облікової системи малих підприємств» (наук. керівник – доц. Струк Н.С.).
– о 14.00 год. дисертації Рак Г.В. на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) на тему «Облік і контроль використання фінансових ресурсів у бюджетних установах» (наук. керівник – доц. Струк Н.С.).