Про проходження наукового стажування доц. Шевчук В.Р. у Вюрцбургському університеті

01.09.2018 | 11:31

01.06.2018-30.06.2018 р. доц. Шевчук Віра Романівна проходила наукове стажування у Вюрцбургському університеті (м. Вюрцбург, Німеччина), факультет бізнес-менеджменту і економіки, кафедра фінансового обліку, аудиту і консалтингу (керівник стажування – проф. Гансруді Ленз). За час стажування доц. Шевчук В.Р. ознайомилася з організаційною структурою кафедри фінансового обліку, аудиту і консалтингу, її науково-педагогічним персоналом, особливостями навчального процесу у Вюрцбургському університеті, роботою бібліотеки, а також з найновішими науковими статтями і нормативними актами в галузі обліку, аудиту, корпоративної соціальної відповідальності та сталого розвитку;
опрацювала «The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibility (2009) Edited by Andrew Crane, Dirk Matten, Abagail McWilliams, Jeremy Moon, and Donald S. Siegel Oxford University Press»; ознайомилася з «Guidelines on non-financial reporting (methodology for reporting non-financial information) European Commission (2017/C 215/01) of 05.7.2017»; запропонувала ключові фактори успіху (The KPIs (Key Performants Indicators)), які можуть використовуватися національними компаніями при складанні нефінансової звітності тощо.
Звіт про проходження стажування розглянуто і затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту від 31.08.2018 р. (протокол № 1).