Про стажування доц. Попівняк Ю.М. у Вроцлавському економічному університеті в рамках програми Erasmus+

14.05.2019 | 15:27

У період з 05 по 11 травня 2019 року доцент кафедри обліку і аудиту ЛНУ ім. І. Франка Попівняк Юлія проходила стажування у Вроцлавському економічному університеті в рамках програми Еразмус+.
У процесі стажування було проведено цикл лекційних занять англійською мовою для студентів другого курсу бакалаврату та другого курсу магістратури факультету менеджменту, комп’ютерних наук та фінансів. Пари проводилися в межах навчальної програми кафедри фінансового обліку і контролю.
За час стажування зі студентами було обговорено особливості розвитку і застосування інформаційних технологій у бухгалтерському обліку, порядок облікового відображення витрат на їх придбання і впровадження відповідно до національних та міжнародних стандартів, вплив цифрової економіки на майбутнє професії бухгалтера в Україні та світі.
Також в рамках стажування відбулися зустрічі з науково-педагогічними працівниками факультету менеджменту, комп’ютерних наук та фінансів щодо перспектив подальшої наукової співпраці.
Звіт про проходження стажування заслухано і затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту від 27.05.2019 р. (протокол № 11).

Фото зі стажування – на сторінці Відділу міжнародних зв’язків у Facebook