Про успішне завершення курсу “Вдосконалення викладацької майстерності” викладачами кафедри менеджменту

26.03.2021 | 20:45

Вітаємо викладачів кафедри менеджменту Чопко Н.С. та Замроз М.В. з успішним завершенням курсу “Вдосконалення викладацької майстерності”, що тривав з 1 жовтня 2020 р. по 23 січня 2021 р.

Метою даного курсу було вдосконалення викладацької майстерності шляхом впровадження методів активного навчання, розвитку навичок змішаного навчання і використання інформаційних технологій.

Курс передбачав проходження чотирьох модулів, зокрема:
1. Основні засади сучасної системи вищої освіти.
2. Сучасні ІТ-компетентності у роботі викладачів ЗВО.
3. Професійні комунікації викладача: психолого-педагогічні засади.
4. Медіаграмотність та міжнародна комунікація.

“Вдосконалення викладацької майстерності” – це унікальна можливість для сучасного викладача підвищити свій рівень викладання та вдосконалити свої знання й уміння.

Під час проходження курсу викладачами кафедри менеджменту було розроблено та акредитовано електронні навчальні курси на платформі MOODLE:

електронний навчальний курс “Організація підприємницької діяльності” для студентів 2 курсу спеціальності 073 курс “Менеджмент”, автор доц. Чопко Н.С.

електронний навчальний курс “Державне регулювання економіки” для студентів 4 курсу спеціальності 073 курс “Менеджмент”, автор доц. Замроз М.В.

Результатом навчання стало отримання сертифікатів підвищення кваліфікації – 6 кредитів (180 год.).