Про затвердження теми кандидатської дисертації аспіранта Дідика А.

30.11.2018 | 17:06

На засіданні кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол №5/1) від 28 листопада 2018 р. затверджено тему дисертації аспіранта Дідика Андрія «Облік і аналіз виробничих витрат в системі управління хлібопекарськими підприємствами Україні» (наук. керівник – доц. Дутчак І.Б.).