Рекомендація до проходження у спеціалізовану вчену раду дисертації Демків Х.С.

30.10.2017 | 18:54

На міжкафедральному науковому семінарі економічного факультету, на базі кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка від 30 жовтня 2017 року (протокол № 5) рекомендовано до проходження у спеціалізовану вчену раду дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) Демків Х.С. на тему «Аналіз торговельних операцій з предметами антикваріату» (наук. керівник – проф. Швець В.Є.)