Рекомендація до проходження у спеціалізовану вчену раду дисертації Головчак Г.В.

27.04.2017 | 17:04

На міжкафедральному науковому семінарі економічного факультету, на базі кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка від 26 квітня 2017 року (протокол № 9) рекомендовано до проходження у спеціалізовану вчену раду дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством Головчак Г.В. на тему «Державне регулювання ринку житлово-комунальних послуг України» (наук. керівник – доц. Струк Н.С.)