Рекомендація до проходження у спеціалізовану вчену раду дисертації Корицької О.І.

17.06.2016 | 16:58

На міжкафедральному науковому семінарі економічного факультету, на базі кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка від 16 червня 2016 року (протокол № 14) рекомендовано до проходження у спеціалізовану вчену раду дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним господарством Корицької О.І. на тему «Оцінювання ефективності промислового виробництва України в умовах євроінтеграційних процесів» (наук. керівник – доц. Струк Н.С.)