Рекомендація до проходження у спеціалізовану вчену раду дисертації Мелеха Я.Р.

01.02.2017 | 17:10

На міжкафедральному науковому семінарі економічного факультету, на базі кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка від 31 січня 2017 р. (протокол № 8) рекомендовано до проходження у спеціалізовану Вчену раду дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) Мелеха Я.Р. на тему «Облік і аналіз нематеріальних спортивних активів футбольних клубів» (наук. керівник – доц. Дутчак І.Б.)