Рекомендація до проходження у спеціалізовану вчену раду дисертації Мулінської Г.В.

25.10.2018 | 17:07

На міжкафедральному науковому семінарі економічного факультету, на базі кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка та за участю Редченка Костянтина Івановича, доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри аудиту, аналізу та оподаткування Львівського торговельно-економічного університету, від 24 жовтня 2018 року (протокол № 4) рекомендовано до проходження у спеціалізовану вчену раду дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) Мулінської Г.В. на тему «Облік і аналіз витрат операційної діяльності торговельних підприємств на роздрібному ринку нафтопродуктів» (наук. керівник – доц. Струк Н.С.)