Рекомендація до проходження у спеціалізовану вчену раду дисертації Нікітіної Я.

30.05.2017 | 16:52

На міжкафедральному науковому семінарі економічного факультету, на базі кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка та за участю Рудницького Василя Степановича, доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри обліку і оподаткування Львівського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи», від 29 травня 2017 року (протокол № 15) рекомендовано до проходження у спеціалізовану вчену раду дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) Нікітіної Я. на тему «Облік та контроль розрахунків підприємств за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням в Україні» (наук. керівник – проф. Ковалюк О.М.)