Рекомендація до проходження у спеціалізовану вчену раду дисертації Пелех У.В.

02.07.2016 | 17:00

На міжкафедральному науковому семінарі економічного факультету, на базі кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка від 01 липня 2016 року (протокол № 15) рекомендовано до проходження у спеціалізовану вчену раду дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит Пелех У.В. на тему «Монетарне регулювання процентних ставок грошового ринку в економіці України» (наук. керівник – доц. Струк Н.С.)