Рекомендація до проходження у спеціалізовану вчену раду дисертації Петрушко Я.М.

10.10.2018 | 16:56

На міжкафедральному науковому семінарі економічного факультету, на базі кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка від 08 жовтня 2018 року (протокол № 3) рекомендовано до проходження у спеціалізовану вчену раду дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 21.04.02 – економічна безпека суб’єктів господарської діяльності Петрушко Я.М. на тему «Формування системи безпеки кредитної діяльності банків в Україні» (наук. керівник – проф. Швець В.Є.)