Рекомендація до проходження у спеціалізовану вчену раду дисертації Рак Г.В.

15.05.2018 | 17:09

На міжкафедральному науковому семінарі економічного факультету, на базі кафедри обліку і аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка та за участю Рудницького Василя Степановича, доктора економічних наук, професора, завідувача кафедри обліку і оподаткування Львівського навчально-наукового інституту Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи», від 14 травня 2018 року (протокол № 9) рекомендовано до проходження у спеціалізовану Вчену раду дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) Рак Г.В. на тему «Облік і контроль використання фінансових ресурсів у бюджетних установах» (наук. керівник – доц. Струк Н.С.)