Рекомендація освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» для процедури ліцензування

12.05.2016 | 16:43

11.05.2016 р. на розширеному засіданні кафедри обліку і аудиту (протокол № 12/03), за участю колег із ДВНЗ «Національний лісотехнічний університет України», Головного управління статистики у Львівській області, Львівського торговельно-економічного університету та представника аспірантів Рак Г. В., обговорили освітні компоненти (навчальні дисципліни), результати навчання та цілі представленої до розгляду освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Внаслідок цього ухвалили рекомендувати її для процедури подальшого ліцензування.