Розпорядження декана №11 від 24.05.2021 р. про нарахування додаткових балів до рейтингового бала студентів за участь у науковій, громадській та спортивній діяльності

24.05.2021 | 15:15

До уваги студентів економічного факультету бюджетної форми навчання та керівників студентських організацій!

Просимо ознайомитись із розпорядженням декана №11 від 24.05.2021 р. про нарахування додаткових балів до рейтингового бала студентів за участь у науковій, громадській та спортивній діяльності.

Зверніть увагу на те, що відповідно до цього розпорядження студенти економічного факультету, які претендують на додатковий бал за участь у науковій, громадській та спортивній діяльності, до 2 червня 2021 р. дистанційно подають Стипендіальній комісії економічного факультету заяву та відповідні документи, що підтверджують їхні досягнення, шляхом заповнення online-форми за адресою https://forms.gle/iEmJmcW384Usz23j9.

У разі виникнення технічних проблем із використанням online-форми фотокопії (скан-копії) підписаної заяви та інших документів можна надіслати на електронну пошту economics.faculty.lnu@gmail.com.

Примітка: копії статей у фахових виданнях та тез доповідей на конференціях (окрім XXVIІI Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених „Актуальні проблеми функціонування господарської системи України”, яка відбулась 14-15 травня 2021 р. на економічному факультеті) повинні містити також титульну сторінку та зміст збірників.

Правила призначення академічних стипендій у Львівському національному університеті імені Івана Франка

Бланк заяви