Вдосконалення викладацької майстерності

08.11.2022 | 23:29

Вітаємо викладачів кафедри менеджменту доц. Горинь М. О. та доц. Жук О.П. з успішним завершенням програми «Вдосконалення викладацької майстерності ІІІ» і отримали досвід використання сучасних інформаційних технологій в організації навчального процесу.
Курс складався з 5 Модулів (6 Кредитів):«Система вищої освіти України. Академічна доброчесність», «Soft Skills компетенції викладача вищої освіти», «Інформаційні технології в освітньому процесі», «Можливості викладача при використанні платформи Moodle», «Педагогічна інноватика. Професійний (науковий) бренд викладача».
Навчальна програма реалізувалась за участі експертів Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти з питань якості освіти, Інституту вищої освіти та за підтримки DAAD, Learnpolis, Erasmus+