Відбулося засідання секції кафедри економічної теорії в рамках XXXI Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених під назвою «Актуальні проблеми функціонування господарської системи України».

30.05.2024 | 15:56

28 травня 2024 р. на Економічному факультеті ЛНУ імені Івана Франка  відбулося засідання секції кафедри економічної теорії в рамках XXXI Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених під назвою «Актуальні проблеми функціонування господарської системи України».

Тематика доповідей, представлених на конференції студентів та аспірантів кафедри економічної теорії, відображала критично важливі аспекти сучасної економіки України:

В умовах глобалізації та цифровізації, розвиток електронного бізнесу стає все більш актуальним, оскільки він сприяє підвищенню ефективності та конкурентоспроможності економіки.
Аналіз валютної політики, зокрема переходу до гнучкого режиму курсоутворення, допомагає розуміти динаміку валютних курсів та забезпечувати стабільність національної валюти.
Вивчення чинників конкурентоспроможності українських компаній, таких як «Рошен», та регулювання природних монополій має вирішальне значення для підтримки здорової економічної конкуренції.
Зростаюча критика традиційних економічних показників, таких як ВВП, підкреслює необхідність розробки нових методів оцінки економічної активності.
Аналіз державного боргу та його динаміки в умовах зовнішніх шоків дозволяє краще зрозуміти фінансову стійкість країни.
Вплив війни на ІТ сектор України висвітлює виклики та можливості для одного з найперспективніших секторів економіки.
Дослідження успішних злиттів компаній, таких як Disney і Pixar, надає цінні уроки для українського бізнесу.
Нарешті, аналіз боргової політики України та шляхи її оптимізації є надзвичайно важливими для забезпечення економічної стабільності та розвитку країни.

Висловлюємо щиру подяку всім учасникам за їх активну участь, змістовні доповіді та цікаві дискусії. Ваша залученість і прагнення до наукових досліджень зробили цей захід надзвичайно продуктивним і важливим для розвитку економічної науки. Дякуємо за ваш внесок у дослідження актуальних проблем економіки України та сподіваємося на подальшу співпрацю та нові наукові досягнення.

#Бізнес-економіка #Бізнесекономіка #БізнесекономікаЛНУ #конференція