Відкрита лекція доцента кафедри економічної теорії, кандидата економічних наук Стирського Миколи Володимировича на тему “Фінансування бізнесу: векселі, кредитування та лізинг”

07.05.2022 | 11:57

У понеділок, 16.05.2022 р. на 2 парі (10.10 – 11.30) відбудеться відкрита лекція з навчальної дисципліни “Бізнес-фінанси” на тему “Фінансування бізнесу: векселі, кредитування та лізинг” для студентів третього курсу спеціальності “Економіка” (спеціалізації “Бізнес-економіка”) доцента кафедри економічної теорії, кандидата економічних наук Стирського Миколи Володимировича у зв’язку з оголошенням конкурсу на заміщення посади доцента кафедри економічної теорії Львівського національного університету імені Івана Франка.

Лекція проводитиметься дистанційно із використанням платформи Microsoft Teams та буде доступною за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aMRlCyqOnQ3ZK4dSu5KVUjWojkl-ileYDmmjkM7fEuOo1%40thread.tacv2/1644266851590?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%224ceafcad-53c8-4e56-9399-d6e829ae7849%22%7d