Відкрита лекція доцента кафедри економіки України Теребух Марти Іванівни “Сільські території країни та їх розвиток”

16.05.2021 | 18:30

19 травня 2021 року (в середу) о 16 год. 40 хв. відбудеться відкрита лекція з дисципліни “Економіка розвитку сільських територій” доцента кафедри економіки України Теребух Марти Іванівни для студентів першого курсу магістратури спеціальності “Економіка” на тему “Сільські території країни та їх розвиток” у зв’язку з поданням докуменів на заміщення посади доцента кафедри економіки України економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Лекція проводитиметься дистанційно на платформі “Microsoft Teams” та буде доступно за посиланням;
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmQ2ZmY2NmEtNDE1MC00ZThmLWI3NGItNDhmNzg4ZGYzM2U0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%220795d8f5-2c28-40be-b2a4-5de80dd7f7b1%22%7d