Відкрита лекція доцента кафедри фінансів, грошового, обігу і кредиту Грін Ольги Володимирівнина “Податковий потенціал територій: теорія і методологія”

10.05.2021 | 23:47

11 травня 2021 року (у вівторок) о 16 год. 40 хв. відбудеться відкрита лекція з дисципліни “Оподаткування суб’єктів господарювання” доцента кафедри фінансів, грошового, обігу і кредиту  Грін Ольги Володимирівни для студентів першого курсу магістратури спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціалізації «Фінанси і кредит» на тему “Податковий потенціал територій: теорія і методологія” у зв’язку з поданням документів на заміщення посади доцента кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Лекція проводитиметься дистанційно на платформі “Microsoft Teams” та буде доступною за посиланням: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a018a4fcaa37e46a48f02090e9aef4d58%40thread.tacv2/1620676349605?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22b11f29ea-fbd2-479e-ad9c-cfe23475b522%22%7d