Відкрита лекція доцента кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту Рубахи Марії Володимирівни “Митно-тарифні відносини за умов глобалізації”

10.05.2021 | 14:00

11 травня 2021 року (у вівторок) о 16 год. 40 хв. відбудеться відкрита лекція з дисципліни «Митно-тарифна політика» доцента кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, кандидата економічних наук Рубахи Марії Володимирівни для студентів першого курсу магістратури спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізації «Фіскальне адміністрування та митна справа» на тему «Митно-тарифні відносини за умов глобалізації» у зв’язку з поданням документів на заміщення посади доцента кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Лекція проводитиметься дистанційно на платформі «Microsoft Teams» та буде доступною за посиланням:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:1554f8f380124cc9a925433ca5771404@thread.tacv2/1620632984203?context=%7B%22Tid%22:%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22,%22Oid%22:%2207dca512-c5bf-48f7-8672-da698f010ce6%22%7D