Відкрита лекція доцента кафедри інформаційних систем в менеджменті Вишневської С. М. на тему “Робота з макросами в Access. Використання VBA”

19.05.2022 | 18:48

У понеділок, 23.05.2022 р. на 1 парі (8.30 – 9.50) відбудеться відкрита лекція з навчальної дисципліни “Інформаційні й телекомунікаційні технології” на тему “Робота з макросами в Access. Використання VBA” для студентів першого курсу спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Економічна кібернетика» доцента кафедри інформаційних систем в менеджменті, кандидата економічних наук Вишневської Стефанії Миколаївни.

Лекція проводитиметься дистанційно із використанням платформи Microsoft Teams та буде доступною за посиланням:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a51hLxtCpkDloegilQLzI5qvAJVHB79jYWGCItu1-FyQ1%40thread.tacv2/1644315293836?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%2245a269c6-8952-4fc6-8733-bfaab6a679d1%22%7d