Відкрита лекція доцента кафедри менеджменту Тибінки Галини Ігорівни “Управління проектами”

13.05.2021 | 19:48

17 травня 2021 року (понеділок) відбудеться відкрита лекція з дисципліни “Операційний менеджмент” доцента кафедри менеджменту, кандидата економічних наук Тибінки Галини Ігорівни для студентів третього курсу спеціальності 073 “Менеджмент” на тему “Управління проектами”, у зв’язку з поданням документів на заміщення посади доцента кафедри менеджменту економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.

Лекція проводитиметься дистанційно на платформі “Microsoft Teams” та буде доступною за посиланням:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3A89db6eaba7384d8480f3cfcd5e61411b%40thread.tacv2/1619521163702?context=%7B%22Tid%22%3A%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2C%22Oid%22%3A%220ad97471-f3ca-4ae3-8b54-b7d45c4d3c45%22%7D