Відкрита лекція доцентки кафедри економічної кібернетики Зомчак Л. М. на тему «Симультативні економетричні моделі»

14.05.2024 | 21:49

17 травня 2024 р. о 16 год. 40 хв. розпочнеться відкрита лекція к.е.н., доцентки кафедри економічної кібернетики Зомчак Лариси Миколаївни на тему: «Симультативні економетричні моделі» з дисципліни «Прикладна економетрія» для студентів першого курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» освітніх програм «Економічна кібернетика», «Економічна аналітика та бізнес-статистика», «Економіка та правове регулювання в бізнесі», «Економіка та безпека інформації».

Лекція проводиться у зв’язку з участю доц. Зомчак Л. М. у конкурсі на заміщення вакантної посади доцента кафедри економічної кібернетики.

Лекція відбудеться у дистанційному форматі (платформа MS Teams) та буде доступною за покликанням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aIjdObY95q8BL8eQJuFn3-3oGmtJIV5QCX2kc6Kow3tQ1%40thread.tacv2/1707482684720?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%22f183d858-2b5c-430b-8c97-9600389957d2%22%7d