Відкрита лекція професора кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки Крупки І. М. на тему «Митні методи регулювання зовнішньої торгівлі”

10.02.2023 | 15:38

14 лютого 2023 р. (вівторок) об 11 год. 50 хв. (третя пара) відбудеться відкрита лекція д.е.н., проф. кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки Крупки Ігоря Михайловича з нормативної дисципліни «Міжнародна економіка» на тему «Митні методи регулювання зовнішньої торгівлі» для студентів третього курсу спеціальності 051 «Економіка» ОП «Міжнародна економіка» у зв’язку з поданням документів щодо присвоєння вченого звання професора кафедри аналітичної економії та міжнародної економіки Львівського національного університету імені Івана Франка.

Лекція проводитиметься дистанційно на платформі Microsoft Teams та буде доступною за покликанням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aFpdqmfLjy_KXNCCfHHQExMZ0m2-RNqdLbJGJpo49-sk1%40thread.tacv2/1675949703710?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%2242e4b8b4-84c0-43c7-8019-c7b0c53b719d%22%7d