Відкрита лекція професора кафедри банківського і страхового бізнесу Скоморович Ірини Георгіївни «Структура ресурсної бази банку»

08.10.2020 | 01:56

ОГОЛОШЕННЯ!

13 жовтня 2020 року о 15 год. 05 хв. відбудеться відкрита лекція професора кафедри банківського і страхового бізнесу, доктора економічних наук СКОМОРОВИЧ ІРИНИ ГЕОРГІЇВНИ на тему «СТРУКТУРА РЕСУРСНОЇ БАЗИ БАНКУ» у зв’язку з поданням документів на присвоєння вченого звання професора.

Лекція буде проводитися дистанційно на платформі Microsoft Teams та буде доступною за посиланням:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aa9dece0cdc134d349cff2eebe2f7af87%40thread.tacv2/1602007989855?context=%7b%22Tid%22%3a%2270a28522-969b-451f-bdb2-abfea3aaa5bf%22%2c%22Oid%22%3a%227eeab079-75bf-47e6-a2d3-9a5fd58a3e80%22%7d